ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสรรค์ สีใส
ตำแหน่ง :รอง.ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :081-533250
Email :seesai4@gmail.com