ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
หน้าที่หลัก :ดูแลกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่ :สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :081-042046
Email :Brayatkaen961_ls@gmail.com