ชื่อ - นามสกุล :นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
Telephone :081-953010
Email :pbn2_obec@hotmail.co.th