[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสนับสนุน/E-Service


Social Network


Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2

Line กลุ่มการเงินและพัสดุ
Q&A


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 PLC ทำได้ไม่ยาก( อ่าน : 85 / ดาวน์โหลด : 47 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จันทร์สิน ..ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
20/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2( อ่าน : 171 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 ใช้สื่อนวัตกรรม (Innovation Media) อย่างไร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 144 / ดาวน์โหลด : 173 ) เจ้าของ นางกชนันท์ โนรินทร์ (ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒)
12/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
4 บทความวิชาการ เรื่อง ทำไมคุณครูต้อง PLC (Professional Learning Community)( อ่าน : 137 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางกชนันท์ โนรินทร์ (ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒)
10/ส.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ( อ่าน : 211 / ดาวน์โหลด : 36 ) เจ้าของ กลุ่มอำนวยการ
24/มิ.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการนิเทศโดยใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1851 / ดาวน์โหลด : 580 ) เจ้าของ นางอรจิรา นามวงษา
12/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล( อ่าน : 1302 / ดาวน์โหลด : 160 ) เจ้าของ login
26/ต.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 องค์ความรู้การสร้างQR Code( อ่าน : 1377 / ดาวน์โหลด : 673 ) เจ้าของ นายอนันต์ นามทองต้น
22/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบ่งชี้นิสัยรักการอ่าน( อ่าน : 1362 / ดาวน์โหลด : 658 ) เจ้าของ นายอนันต์ นามทองต้น
22/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัด( อ่าน : 1641 / ดาวน์โหลด : 720 ) เจ้าของ อนันต์ นามทองต้น
7/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 คู่มือ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับม.ต้น ที่มีประสิทธิผล( อ่าน : 1831 / ดาวน์โหลด : 233 ) เจ้าของ อนันต์ นามทองต้น
21/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>