[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสนับสนุน/E-Service


Q&A ถามตอบ
facebook

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ( 144 / )
    10 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอรุณญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 112 / )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ สพป เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศก์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 ( 88 / )
    วันที่ 6 มิถุนายน 256 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุม่สามัญประจำปี และบายศรีสู่ขวัญ ครูใหม่ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึลาตาดกลอย ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือย ( 84 / )
    วันที่ 6 มิถุนายน 256 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษ งานประชุม่สามัญประจำปี และบายศรีสู่ขวัญ ครูใหม่ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึลาตาดกลอย ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ( 96 / )
    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิด การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการอ่าน การเขียน และการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านซำม่วง ( 65 / )
    5 มิถุนายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการอ่าน การเขียน และการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการอ่าน การเขียน และการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเคร ( 57 / )
    5 มิถุนายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ออกติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการอ่าน การเขียน และการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ติดตามการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย ( 54 / )
    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ติดตามการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
อบรมตามโครงการให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และสอดแทรกความรู้ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหัวข้อ \"การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน\" ( 49 / )
    วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการอบรมตามโครงการให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และสอดแทรกความรู้ด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ติดตามการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ( 44 / )
    4 มิถุนายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ติดตามการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล อำเภอหล่มส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/76 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>